ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Podręczniki do religii oraz materiały pomocnicze j. mniejszości

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Materiały do nauki języka mniejszości narodowej-niemiecki: