ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Projekt kulinarny na lekcji języka angielskiego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

W środę i czwartek uczniowie klas 5 brali udział w projekcie kulinarnym z j. angielskiego „How to make waffles”.
Zadaniem projektowym było przeczytanie przepisu i wskazówek, jak robi się gofry. Następnie uczniowie samodzielnie przystąpili do realizacji zadania. Oczywiście zajęcia poprzedzone były prezentacją zagadnień leksykalnych i gramatycznych z zakresu Food, countable and uncountable nouns, oraz stosowania wyrazów SOME i ANY.

Gofry się udały, śmiechu było co nie miara. Uczniowie byli zadowoleni i zażyczyli sobie większej ilości takich projektów.

Elżbieta Walas Ptak