ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Wolontariat Czytelniczy

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

W mijającym roku szkolnym przy bibliotece działał Wolontariat Czytelniczy, w ramach którego uczniowie klas starszych podczas długich przerw umilali czas swoim młodszym kolegom i koleżankom czytając na głos fragmenty ulubionych tytułów. Dziękujemy za wspólne chwile z książką!