ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Z głębokim smutkiem…

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Cecylii Burek, która jako pracownik przedszkola przez lata związana była ze SP w Pawonkowie.

Składając wyrazy współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłej.

Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pawonkowie