ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Kalendarz roku szkolnego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023 r.

zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.

ferie zimowe: 29 stycznia- 11 lutego 2024 r. 

wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

egzamin dla uczniów klas ósmych: 14, 15, 16 maj 2024

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2023/2024:

2.11.2023 r.

29-30.04.2024 r.

2.05.2024 r.

31.05.2024 r.


W razie potrzeby zorganizowania dziecku zajęć opiekuńczych prosimy o tym fakcie poinformować pisemnie wychowawcę co najmniej trzy dni przed planowym dniem wolnym.