ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Przewodniczący szkoły:

Łukasz Jerominek

Zastępca przewodniczącego:

Wiktoria Klyta

Członek SU:

Marek Małek

Opiekunowie samorządu:

Sylwia Wieczorek

Elżbieta Walas-Ptak

Joanna Rybak