Bezpieczeństwo na co dzień!

Pod takim hasłem w dniach 19, 20 października uczniowie klas II i III wzięli udział w zajęciachedukacyjnych przeprowadzonych przez PSP w Lublińcu na sali dydaktycznej „Ognik”. Wycieczka miałana celu kształtowanie wiedzy uczniów na temat zagrożeń oraz nabycie umiejętności zachowania się wsytuacji wystąpienia zagrożenia w domu, w lesie, na ulicy, nad wodą. Dzieci zapoznały się ze…
Dowiedz się więcej