Obchody Dnia Językowego

W ramach obchodów Dnia Językowego na lekcjach języka niemieckiego (klasy 7a i 7c) oraz języka mniejszości narodowej (klasy 4 i 5) przeprowadzono wśród uczniów (drużyn) różne konkursy językowe. Nagrodą dla najlepszej drużyny w każdej klasie była ocena celująca z języka niemieckiego   Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji Joanna Rybak