ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Wolontariat 2020 rok

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

„Widząc inaczej” – wolontariat uczniów na rzecz osób niewidomych to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2020.

Przedmiotem warsztatów jest pojęcie audiodeskrypcji (AD) jako narzędzia do słownego opisu dzieł sztuki, ilustracji i ciekawych obiektów architektonicznych w tym Pomników historii. Zdobyte przez uczniów umiejętności wykorzystają do opisania osobom niewidomym otaczającego świata, przekazania ważnych informacji
graficznych. Wolontariusze poznają ograniczenia i możliwości osób niewidomych we współczesnym świecie: w codziennym życiu, w pracy, w dostępie do informacji.
Przekonają się jak ważna jest aktywność i zaangażowanie się w życie obywatelskie i jak potrzebny jest wolontariat na rzecz osób niewidomych.

W 2020 roku projekcie działają:
 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach ul. Długa 48, 42-290 Łojki.
Koordynatorka wolontariatu Katarzyna Ciuk


Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej Curie,

ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa. Koordynatorka wolontariatu Agnieszka Szczepaniak

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach

ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki.
Koordynatorka wolontariatu Renata Ługowska

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 1, 42-772 Pawonków.
Koordynatorka wolontariatu Kasia Szremska

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie

ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów.
Koordynatorki Wolontariatu: Panie Karina Cyroń oraz Alicja Popenda

 Szkoła Podstawowa nr1 w Blachowni

ul. Bankowa 13, 42-290 Blachownia.
Koordynatorka wolontariatu Pani Bożena Synowicz

 Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie
ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin.
Koordynatorka wolontariatu Pani Magdalena Mecner

 Szkolenia z zakresu audiodeskrypcji w ramach projektu „Widząc inaczej” – wolontariat uczniów na rzecz osób niewidomych – trwają!

O! Nie tylko trwają, one w październiku i listopadzie 2020 idą pełną parą….z energią i entuzjazmem wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu.

 Z radością śledzimy Waszą pracowitość, zaangażowanie i zdyscyplinowanie. Wiemy, że to dla Was dodatkowe godziny spędzone przed komputerem, bo przecież szkolenia odbywają się formule online. Ale wierzymy, że czas spędzony z osobami

niewidomymi ze Stowarzyszenia „De Facto” oraz instruktorami audiodeskrypcji (AD) to bardzo dobrze spędzony czas.

 Przedmiotem szkoleń jest pojęcie audiodeskrypcji (dalej AD) jako narzędzia do słownego opisu dzieł sztuki, ilustracji i ciekawych obiektów architektonicznych.

Poznajecie technikę audiodeskrypcji. Zdobyte umiejętności wykorzystacie do opisania osobom niewidomym otaczającego świata, przekazania ważnych informacji graficznych niemożliwych to obejrzenia przez osoby niewidome, ale możliwe do wyobrażenia dzięki audiodeskrypcji. Ale również poznacie ograniczenia i możliwości osób niewidomych we współczesnym świecie: w codziennym życiu, w pracy, w dostępie do informacji, bariery w samodzielnym wykorzystaniu Internetu do pozyskiwania informacji, dokonywania zakupów, rezerwowania biletów, planowania podróży, itd.

 Nasz wolontariat opiera się na możliwości korzystania z nowoczesnych technologii, które dają nam wszystkim możliwość kontynuowania nauki, kontaktów z innymi i pracy wolontarystycznej bez wychodzenia z domu. 

 Szkolenia online prowadzimy na platformie online Big Blue Button (BBB) i całkiem dobrze sobie radzimy, pomimo trudnego dla nas wszystkich czasu!