ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Powstanie Szkolnej Grupy Wolontariatu na rzecz osób niewidomych

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Szkolna Grupa Wolontariatu na rzecz osób niewidomych działa przy Gimnazjum w Pawonkowie od września 2013 roku. SGW liczy obecnie 15 wolontariuszy, wśród nich są zarówno uczniowie Gimnazjum w Pawonkowie jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Lublińca. Zaczęło się od nawiązania współpracy pedagoga szkolnego p. K. Szremskiej ze Stowarzyszeniem De Facto z Płocka. Stowarzyszenie to prowadzi w Płocku jedyny w Polsce i w Europie kiosk z prasą dla osób niewidomych. Osoby te do niedawna  poznawały treści artykułów, nie mogły jednak poznać informacji zawartych w ilustracjach umieszczanych w czasopismach. Zaproponowano więc, by uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych tworzyli  audiodeskrypcje czyli opisy ilustracji . Chętni wolontariusze zostali przeszkoleni z zakresu tworzenia audio deskrypcji , po czym zaczęli samodzielne opisywanie ilustracji pod okiem opiekuna SGW p. Katarzyny Szremskiej  i instruktora AD. W ten sposób uczniowie Gimnazjum w Pawonkowie opisują ilustracje do czasopisma „Podróże” i  pokazują osobom niewidomym świat, którego same zobaczyć nie mogą. Miesięcznie grupa opisuje ok. 40 ilustracji. Pierwsze szkolenia z AD poprowadzili Pani Ewa Ćwiek oraz Pan Marcin Laskowski. Szkolna Grupa Wolontariatu jest w stałym kontakcie z osobami niewidomymi z całej Polski.