ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Zapraszamy do udziału w językowym projekcie „Deutsch AG”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Informujemy, że w przyszłym roku szkolnym nasza szkoła zamierza przystąpić do kolejnej edycji projektu językowego „Deutsch AG”, który przez ostatnie dwa lata realizowany był tylko w klasach 7-8.

Od przyszłego roku projekt skierowany jest również do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, którzy uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości. Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły po zakończeniu regularnych zajęć i poza programem nauczania. Dzięki temu uczniowie mają możliwość dalszego rozwoju w zakresie języka oraz zyskania nowych wiadomości z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego.

Projekt ma na celu zrekompensowanie uczniom redukcji godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości w wymiarze trzech godzin tygodniowo oraz zapewnienie im możliwość nauki języka niemieckiego na dotychczasowym poziomie.

Więcej informacji znajdą Państwo na załączonym plakacie oraz u szkolnego koordynatora projektu pani Joanny Rybak (kontakt poprzez dziennik elektroniczny).

W przypadku  chęci udziału w projekcie prosimy o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie do dn. 12 maja 2023 do

p. Joanny Rybak.