ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Szkoła Pamięta

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

W dniu 27 października w ramach akcji #Szkołapamięta uczniowie naszej szkoły spotkali się w Kawiarence z poezją i uczcili pamięć ludzi zasłużonych dla społeczności Gminy Pawonków i Powiatu Lublinieckiego. Przygotowano notki biograficzne oraz gazetkę okolicznościową pod hasłem Ocalić od zapomnienia. Zorganizowano także wyjście na miejscowy cmentarz, by wspomnieć poległych w walce o niepodległość.