ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Terminy rekrutacji

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Deklaracje i wnioski związane z rekrutacją do przedszkoli i szkoły przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami:

Szanowni Państwo

Przypominamy link do tablicy, na której zostały zamieszczone informacje związane z rekrutacją do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/25 (zakładka REKRUTACJA 2024)

https://padlet.com/…/informator-o-wiatowy-icephqsntqnypsx6

Do Rodziców wychowanków naszych przedszkoli za pośrednictwem aplikacji iOpłaty została przekazana informacja na temat składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/25 oraz zgłoszenia dziecka 7-letniego (ewentualnie 6-latka) do szkoły obwodowej.

Do złożenia deklaracji zapraszamy rodziców wszystkich obecnych wychowanków przedszkoli (również 6-latków), którzy zostają w dotychczasowym przedszkolu. Poniżej link do formularza elektronicznego:

https://forms.office.com/r/77Vh6epurr

Formularz służy również do zgłoszenia dziecka 6-letniego do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dotyczy wyłącznie dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola jako 5-latki.Za pomocą formularza można zgłosić również uczniów klas IV-VIII (jeżeli w obecnej placówce nie prowadzi się tych klas).

W odpowiedniej pozycji należy dokonać wyboru właściwego zgłoszenia/deklaracji.

Termin złożenia:

14 lutego 2024r. (zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej, a także wypełnienie formularza przez rodziców dzieci 6-letnich oraz tych, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne)

Prosimy przed dniem 22 lutego 2024r. nie składać wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz do szkoły podstawowej. Obecnie nie system nie przyjmuje wniosków dla „nowych” dzieci.

https://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/1689/wiadomosc/730892/zarzadzenie_nr_82024_wojta_gminy_pawonkow_z_dnia_9_stycznia_2024