ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Wakacyjny dyżur w przedszkolu

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Zapraszamy rodziców wychowanków przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Pawonków, zainteresowanych opieką w okresie lipiec – sierpień 2021 do składania wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny. W bieżącym roku dyżur zostanie zorganizowany w Przedszkolu w Gwoździanach oraz w Przedszkolu im. Pluszowego Misia w Pawonkowie.Informacje oraz wniosek są dostępne za pomocą linku https://1drv.ms/u/s!BLsMTMy35eCf4S2JLaxxGvPZQcXw?e=Ft7guq

Wnioski można składać w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko lub w Urzędzie Gminy w Pawonkowie w terminie do 5 maja 2021r.