ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Narodowe Święto Niepodległości

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

10 listopada nasza społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy uczniowie spędzili ten dzień w odświętnych strojach, nie zabrakło też barw narodowych. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor krótkim przemówieniem, następnie wszyscy odśpiewali trzy zwrotki hymnu państwowego. Uczniowie w barwny sposób zaprezentowali montaż slowno-muzyczny wspominając losy Polski na przestrzeni dziejów. Nie zabrakło tematyki „Małej Ojczyzny”. W przybliżeniu wydarzeń historycznych pomogła prezentacja multimedialna. Mogliśmy również podziwiać talenty wokalne uczniów oraz umiejętności gry piosenek żołnierskich na różnych instrumentach. E. Mirek