ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie