ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Zima w naszej świetlicy

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Pracowite rączki podczas zajęć w świetlicy szkolnej cały czas tworzą 🙂❄️⛄️🎄🎄🎄