ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Kampania Społeczna „Falochron”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

W mijającym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w Kampanii Społecznej „Falochron dla Śląska. Profilaktyka buillingu.” W ramach kampanii współpracowaliśmy z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym w Katowicach oraz Ośrodkiem Doskonalenia nauczycieli w „Metis” w Katowicach. Kampania kładzie nacisk na konieczność budowania środowiska przyjaznego w poszerzaniu dobrostanu i wzmacnianiu czynników chroniących. Do budowania Falochronu na miarę potrzeb przystąpiło 15 szkół województwa śląskiego. Po przeprowadzeniu dogłębnej diagnozy stopniowo wdrażamy nasze pomysły. W ramach szkolnego Falochronu postawiliśmy na poprawę relacji między uczniami, ale również relacji w rodzinach. Do tej pory przeprowadzono:

1. Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

2. Konkurs z nagrodami na rodzinny lapbook „Moja wyjątkowa rodzina”.

3. Wspólne spędzanie czasu- strefy aktywności dla uczniów

4. Edukacja w zakresie bullyingu i cyberbullyingu

5. Warsztaty z pedagogiem i psychologiem

6. Praca nad motywacją wewnętrzną uczniów

7. Warsztaty na temat uzależnień behawioralnych „Od wyboru do przymusu”

8. Wykorzystanie aplikacji na telefon „Forest Stay Focused”.

Aplikacja pomaga uczniom skupić się na rzeczach ważniejszych, takich jak nauka oraz bezpośrednie relacje z bliskimi i znajomymi. Co nam dał Falochron?

1. Zwiększył świadomość uczniów na temat bullyingu oraz roli świadka przemocy.

2. Uwrażliwił na innych.

3. Angażował młodzież we wspólne aktywności.

4. Rozwinął umiejętności interpersonalne.

5. Inicjował interakcję uczniów, również tych nieśmiałych

6. Sprawił, że uczniowie zaczęli pracować nad spędzaniem czasu bez telefonu komórkowego.

7. Urozmaicił życie szkolne.

Kolejne działania w tym zakresie będą wdrażane w przyszłym roku szkolnym.

Koordynatorzy szkolnego Falochronu „Wygraj relacje”:

Katarzyna Szremska- pedagog

Zuzanna Szmuc- psycholog