ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Spotkanie z panem M. Szołtyskiem

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

14 czerwca przywitaliśmy w murach naszej szkoły wyjątkowego gościa, którym był pan Marek Szołtysek- pisarz, dziennikarz, felietonista, podróżnik i historyk. Podczas prelekcji barwnie opowiadał nam o pięknie tak bliskiej nam śląskiej kultury i zawiłej historii naszego regionu. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem, pojawiły się repliki dawnych instrumentów muzycznych, zdjęcia oraz maskotki. Spotkanie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Pań z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie, w ramach projektu „Poznaj bliżej polskie symbole narodowe”.Dziękujemy!