ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i szkoły do 15.03.2024, składają elektronicznie potwierdzenie woli przyjęcia- formularz znajduje się w linku poniżej.

INFORMATOR OŚWIATOWY