ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Uczniowie klas 1-3 wraz z rodzicami przyłączyli się do charytatywnej zbiórki świątecznej na rzecz dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu oraz Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla dzieci „Betlejem”-„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.Dziękujemy za udział, wsparcie i okazane ❤. Otrzymaliśmy piękne podziękowania od organizatorów.

#mocdobroci