ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Rekrutacja rok szkolny 2023/24

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie