ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Zwiedzanie Muzeum w Auschwitz – Birkenau

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Wspominamy jeszcze wyjazd klas ósmych i siódmej do Ogrodzieńca z przystankiem na Pustyni Błędowskiej.

Po południu chwila zadumy- zwiedzanie Państwowego Muzeum w Auschwitz – Birkenau.

Wyjazd odbył się 26 kwietnia.