ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Konkurs wiedzy o SU

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do konkursu z wiedzy o spółdzielni uczniowskiej. Zgłoszenia do 24. stycznia przyjmuje Pani Michalina Janik-Bednorz.