ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Wirtualne Targi Edukacyjne Powiatu Lublinieckiego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice!


Serdecznie zapraszamy na Wirtualne Targi Edukacyjne Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Lublinieckiego.
Targi zostały utworzone na platformie Google Classroom.

Dla tych, którzy
jej nie znają, krótka instrukcja:

1. Zaloguj się za pomocą konta Google
2. Wśród Googlowskich narzędzi znajdź: Classroom
3. Dołącz do zajęć jako uczeń, wpisując kod: hapuweq
Na platformie będą dostępne od 15 kwietnia prezentacje oraz ulotki szkół
ponadpodstawowych z Lublińca a także dane przedstawicieli wszystkich
szkół, którzy 15 kwietnia, od godz. 15.00 do 17.00 będą pełnić dyżury, czekając na Wasze pytania.

Z wyrazami szacunku
Ewelina Pokaczajło
Powiatowy doradca zawodowy